เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

ได้ทำการยกติดตั้งโครงเหล็ก (Multipurpose Erection Truss) 🏗🧰
ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งคานขวางสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) และชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป (Precast Segmental) เพื่อก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ตัวแรกของประเทศไทยคร่อมทางด่วนเดิม ตั้งแต่รอยต่อสัญญาที่ 4 (สะพานพระราม 9 ตัวใหม่) จนถึงจุดตัดทางลงทางด่วนถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 5 กม.
🚧 โดยมีนายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และทีมงาน กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงและสะพาน กลุ่มที่ 1 ร่วมตรวจสอบ และกำกับดูแลการติดตั้งจนแล้วเสร็จสมบรูณ์
ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 9.66%
– ผลงาน 10.88%
โดยภาพรวมเร็วกว่าแผน +1.22%