📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์

บริเวณตู้เก็บเงินด่านฯ ดาวคะนอง
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
⚠️ ครั้งละ ไม่เกิน 10 นาที ⚠️
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณหน้าด่านฯ ดาวคะนอง
วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการรื้อย้ายโครงป้ายคร่อมช่องจราจร
(Overhead Gantry)
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3