🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨 👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณทางลงสะพานพระราม9 ทางคู่ขนาน ด้านขวาทาง
จำนวน 1 ช่องจราจร
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3