🚧 ทางโครงการฯ มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

 
บริเวณถนนจอมทองบูรณะ
📌 เพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าพื้นที่ทำงานก่อสร้าง
และให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ