🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨 👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
1. วันที่ 8 กันยายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณทางลงสะพานพระราม9 ขาออกกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร
2. วันที่ 10 – 20 กันยายน 2565
บริเวณทางลงสะพานพระราม9 ขาออกกรุงเทพฯ
ช่วงจุดกลับรถใต้ทางด่วน
3. วันที่ 22 กันยายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณทางลงสะพานพระราม9 ทางคู่ขนาน ด้านขวาทาง
จำนวน 1 ช่องจราจร
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3