🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍 มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง

นำโดย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ นายเอนก มีมงคล กรรมการ นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข กรรมการและเลขานุการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
🏗 เยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 กิจการร่วมค้าไอทีดี-วีซีบี
ผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 บริษัท ช.การช่างจำกัด มหาชน
และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ให้การต้อนรับ