🚧 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ทางโครงการฯ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี

 
ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
👷🏻‍♀️👷🏼 ตรวจสอบสถานการณ์ และแนะนำมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อลดการแพร่ระบาด และลดการติดเชื้อของพนักงานในโครงการฯ 🦠🧬💉
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3