🚧 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น. ณ วัดสารอด

กองสิ่งแวดล้อมฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมด้วยกรมศิลปากร
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE)
และฝ่ายก่อสร้างการทางพิเศษ
ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
🌍 ร่วมติดตามตรวจสอบโครงสร้างโบราณสถาน
ณ วัดสารอด แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3