🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨 👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
1. วันที่ 23 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายที่มาจากถนนพระราม2
มุ่งหน้าเข้าด่านฯ ดาวคะนอง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
2. วันที่ 26 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566
บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3