🚧 ทางโครงการฯ จัดรถฉีดพรมน้ำ พร้อมคนกวาดทำความสะอาด 🌝🌍

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍
ได้ทำการจัดรถฉีดพรมน้ำ พร้อมคนกวาดทำความสะอาดถนน
บริเวณถนนจอมทองบูรณะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ