🚧 ติดตั้งเครื่องทดสอบด้านคมนาคมขนส่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍
มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง
 
🔖 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
โดยติดตามตรวจสอบฯ และด้านการคมนาคมทำการตรวจนับปริมาณจราจร ณ ราษฎร์บูรณะ บริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ สาขาราษฎร์บูณะ