🚧 ติดตั้งเครื่องทดสอบด้านคมนาคมขนส่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍
มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง
🔖 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
โดยติดตามตรวจสอบฯ และด้านการคมนาคมทำการตรวจนับปริมาณจราจร ณ ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณแยกประชาอุทิศ