🚧 ติดตั้งเครื่องทดสอบด้านคมนาคมขนส่ง ประจำเดือนธันวาคม 2566

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍
มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง
🔖 ประจำเดือนธันวาคม 2566
 
โดยติดตามตรวจสอบฯ และด้านการคมนาคมทำการตรวจนับปริมาณจราจร ณ ถนนราษฎร์บูรณะ บริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ สาขาราษฎร์บูรณะ
 
📊 สามารถติดตามผลตรวจวัดคุณภาพของเดือนนี้ได้
ในช่วงสิ้นเดือนที่หน้าเพจนะคะ