🚧 ติดตั้งเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศและแรงสั่นสะเทือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍
มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 🔖 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอดค่ะ