🚧 ติดตั้งเครื่องทดสอบคุณภาพอากาศและแรงสั่นสะเทือน ประจำเดือนเมษายน 2566

🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌍
มีการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 🔖 ประจำเดือนเมษายน 2566
ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
โดยติดตามตรวจสอบฯ บริเวณวัดสารอด
และอาคารเหล่าสิงห์ พลาซ่า ค่ะ