🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน มีนาคม 2566
– แผนงาน 24.23%
– ผลงาน 25.35%
– เร็วกว่าแผน +1.12%