🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

✅ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
– แผนงาน 54.34%
– ผลงาน 57.04%
– เร็วกว่าแผน +2.67%