🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

✅ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
– แผนงาน 50.51%
– ผลงาน 55.02%
– เร็วกว่าแผน +4.51%