🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนกันยายน 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน กันยายน 2566
– แผนงาน 46.64%
– ผลงาน 50.20%
– เร็วกว่าแผน +3.56%