🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
– แผนงาน 38.96%
– ผลงาน 36.90%
– ช้ากว่าแผน -2.06%