🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
– แผนงาน 35.15%
– ผลงาน 33.98%
– ช้ากว่าแผน -1.17%