🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
– แผนงาน 31.34%
– ผลงาน 31.02%
– ช้ากว่าแผน -0.32%