🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน เมษายน 2566
– แผนงาน 27.76%
– ผลงาน 27.95%
– เร็วกว่าแผน +0.19%