🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
– แผนงาน 65.76%
– ผลงาน 73.34%
– เร็วกว่าแผน +7.58%