🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

🚧 ความก้าวหน้าของโครงการฯ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
✅ ประจำเดือน เมษายน 2567
– แผนงาน 63.74%
– ผลงาน 71.13%
– เร็วกว่าแผน +7.39%