🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการคงามปลอดภัยของโครงการฯ
 
– การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
– การทำงานบนที่สูง (สวมใส่ Safety Heness และมีการคล้องเกี่ยวตลอดเวลาการทำงาน)
– อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนที่สูงต้องมีการผูกยึด ป้องกันการตกหล่นลงมาด้านล่าง
– งานตัด งานเชื่อม งานเจียร ป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากกระบังหน้าตามลักษณะของงานเพื่อป้องกันอันตราย
– การดูแลความสะอาดหน้างาน และหลังเลิกงาน