🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️
ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย (Double Safety) อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดกิจกรรม Safety Tool Box Talk ให้กับพนักงานก่อนปฎิบัติงานเป็นประจำ ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ
 
– การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ
– กฎระเบียบของโครงการเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์PPE
– สวมใส่safety hanessขณะปฏิบัติงานบนที่สูง
– การปิดกั้นพื้นที่การทำงานหลังเลิกงาน
 
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมวิธีการป้องกันอันตราย เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และให้ยึดถือเป็นแนวทางการทำงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ