🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ
 
– การแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์ ppe ส่วนบุคคล
– การทำงานบนที่สูง(สวมใส่ safety heness และมีการคล้องเกี่ยวตลอดเวลาทำงาน) และสวมใส่สายรัดคางหมวกป้องกันตก
– อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนที่สูงต้องมีการผูกยึดไม่ให้ตกลงมาด้านล่าง
– งานตัดงานเชื่อมงานเจียรควรป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากกระบังหน้าตามลักษณะของงานเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆและควรเตรียมผ้ากันไฟและถังดับเพลิงประจำจุดนั้นๆ ที่มีงาน
– งานยกควรผูกเชือก (Tag line) กับวัสดุอุปกรณ์เพื่อไม่ให้วัสดุแกว่งและใช้ในการบังคับทิศทาง
– การปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่มีงานยกวัสดุ-อุปกรณ์และควรมีการปิดกันที่ทำงานหลังเลิกปฏิบัติงาน
– การรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำวัดสารอด