🚧 กิจกรรม Safety Night Talk งาน ERECTION TRUSS ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Night Talk งาน ERECTION TRUSS ของโครงการฯ ⛑️
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

– การทำงานบนทางด่วนให้ให้ทำงานในกรอบเวลาที่ขออนุญาต
– สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน
– แนะนำเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบไม่เสี่ยงต่อการร่วงหล่น
– ให้จัดเก็บขยะเศษอาหารต่างลงมาทิ้งด้านล่างวันต่อวัน
– แนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
– ขณะทำงานห้ามทำให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ทำงานโดยไม่จำเป็น
– ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– แนะนำการจัดเก็บการคลุม Safety Net
– ตรวจเช็คอุกรณ์ไฟฟ้า,เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสะภาพพร้อมใช้งาน
– แนะนำการขนย้ายอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆ
– ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามความหมาะสมของแต่ละงาน
– แนะนำการป้องกันสะเก็ดไฟร่วงหล่น
– แนะนำให้จัดทำสลิง LifeLine สำหรับคล้องเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย
– Fm,En แนะนำทำความเข้าใจแผนและขั้นตอนการทำงาน
– ให้ปฎิบัติตามที่ที่ปรึกษาแนะนำ