🚧 กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัย งานติดตั้ง Parapat & Barrier 👷🏼👷🏻‍♀️⛑️

🚧 กิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัย
งานติดตั้ง Parapat & Barrier 👷🏼👷🏻‍♀️⛑️
 
– สวมใส่ PPE เหมาะสมกับงาน
– มีการปิดช่อง ป้องกันเศษปูนเศษวัสดุ ร่วงลงด้านล่าง
– มีการป้องกันสะเก็ดไฟร่วงลงด้านล่างและจัดให้มีอาสาจราจรให้สัญญาณรถที่สัญจรผ่าน
– มีการปิดกั้นพื้นที่การทำงาน
มี EN,F/M Safety คอยควบคุมดูแล