🚧 การลงพื้นที่ ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนป้าแดง

🚧 วันที่ 30 กันยายน 2566 ทางโครงการฯ
มีการลงพื้นที่ ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนป้าแดง
กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
📍เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ของชุมชนป้าแดง
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
 
โดยทางโครงการได้เร่งแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
และมีมาตรการป้องกันหากเกิดขึ้นซ้ำอีก
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง