🚧 การลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณถนนจอมทองบูรณะ

🚧 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ลงพื้นที่ บริเวณถนนจอมทองบูรณะ (หลังธนาคาร UOB)
 
โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี
ให้การต้อนรับ 🏗
 
📍เพื่อร่วมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
เรื่องการระบายน้ำของประชาชน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ