🚧 การฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2566 🚑⛑️

🚧 การฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2566 🚑⛑️
 
ทางโครงการฯ จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ
ทางโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรับมือกับสถานะการณ์เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียจากอาการบาดเจ็บ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้เข้าสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 🚨🚑⛑️🏨