จัดอบรม และฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน 🚒🔥

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 และวัน เวลา 8:00 – 17:00 น.
สถานที่อบรม : ศูนย์พักคอย ตรงข้ามสโตร์
สถานที่ปฏิบัติ : ด้านหน้าแคมป์ ฝั่งราษฏร์บูรณะขาเข้า
ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 – 17:00 น.
สถานที่ : สำนักงานสนามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
จะมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในแผนฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที