🚧 ทางโครงการฯ ได้มีการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว

บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 32/2
เพื่อให้ประชาชนเดินสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนว
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน ⛑
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3