🌍 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30 เป็นต้นไป

Surveillance Audit by Tuv Nord
คณะกรรมการระบบ ISO บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) เข้ารับการตรวจติดตาม Surveillance Audit
โดย บริษัท Tuv Nord เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3