🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCD) และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE)

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCD) และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE) ให้การติดตามร่วมตรวจมาตรการด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (Safety and Environment Audits)
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3