🚧 ทางโครงการฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 🌝🌍

ได้ทำการจัดรถฉีดพรมน้ำ บริเวณถนจอมทองบูรณะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ
เพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3