📣📣 ทางโครงการฯ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง
จำนวน 2 ช่องจราจร
⚠️ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว #ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3