🚧 ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่คณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ

รับฟังการบรรยายขั้นตอนงานก่อสร้าง
และความก้าวหน้าของโครงการฯ
พร้อมทั้งลงดูพื้นที่หน้างานจริง บริเวณรอยต่อของสัญญาที่ 4
👷🏼👷🏻‍♀️โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย , บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ให้การต้อนรับ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3