📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์
บริเวณด่านฯ สาธุประดิษฐ์2
เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร
 
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพ
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568
เวลา 21.00 – 05.00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น