📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดป้าย
เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณด่านฯ ดาวคะนอง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:01 – 04:00 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
🚘 สำหรับรถที่จะใช้ด่านฯ ดาวคะนอง ให้ใช้ด่านฯ สุขสวัสดิ์ ทดแทน
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น