📣📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้าย และแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดป้าย
และแจกใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร
🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 00:01 – 04:30 น.
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
ทั้งหมด 3 จุดดังนี้
1. บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพ
2. บริเวณหน้าด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ
3. บริเวณหน้าด่านฯ สุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น