🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ

ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE) ให้การติดตามร่วมตรวจมาตรการด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (Safety and Environment Audits)
ประจำเดือนตุลาคม 2565
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3