📣 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 🚨🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

นาย ทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการรื้อย้ายโครงสร้างทางพิเศษเฉลิมมหานคร และมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการฯ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
⛑ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน และป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง