🏗 ทางโครงการฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ งานปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨

บริเวณซอยประชาอุทิศ 3
เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
🚗🚦 สำหรับรถที่จะไปถนนสุขสวัสดิ์
ให้ใช้ช่องทางจราจรพิเศษทดแทน
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3