🚧 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี

👷🏻‍♀️👷🏼 มาถ่ายทำความก้าวหน้าของโครงการฯ
และการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3