📣📣 ทางโครงการฯ ติดป้ายประชาสัมพันธ์

📣 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งป้าย
บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ และด่านฯ สุขสวัสดิ์
เพื่อประชาสัมพันธ์งานปิดเบี่ยงจราจร

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ
จำนวน 2 ช่องจราจรด้านขวาทาง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฏาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางลงเชื่อมถนนประชาอุทิศ

**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น