📍โครงการ CEE Thailand Study Tour 2024 ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ

🚧 วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2567
ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่โครงการ CEE Thailand Study Tour 2024 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Department of Civil and Environmental Engineering – The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ
รับฟังการบรรยายขั้นตอนงานก่อสร้าง
และความก้าวหน้าของโครงการฯ
พร้อมทั้งลงดูพื้นที่หน้างานจริง บริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9 ช่วงรอยต่อของสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4
 
👷🏼👷🏻‍♀️โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้างให้การต้อนรับ
คณะวิศวกรพร้อมคณะทั้ง 40 ท่าน พาเยี่ยมชมหน้างาน
และให้ความรู้ ขั้นตอนในการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาดูงานต่อไป