📍สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ เยี่ยมชมโครงการฯ

🚧 วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่คณะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ ลงดูพื้นที่หน้างานจริง บริเวณสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9 ช่วงรอยต่อของสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4
 
👷🏼👷🏻‍♀️โดยมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้างกิจการร่วมค้าไอทีดี-วีซีบี ให้การต้อนรับ
พาเยี่ยมชมหน้างาน และให้ความรู้ ขั้นตอนในการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาดูงานต่อไป